Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af risikoanalyse af budget 2017 for Sundheds- og Forebyggelsesområdet
 • 3. Drøftelse af besøg til headspace centeret i Herning
 • 4. Orientering vedr. varslede udsættelser i december 2016
 • 5. Orientering om afholdt dialogmøde med frivillige foreninger og organisationer i Silkeborg Kommune
 • 6. Godkendelse af tiltag vedrørende fasttilknyttede læger på plejecentre
 • 7. Beslutning om salg af Sundhedsbussen
 • 8. Godkendelse af samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger på respirationsområdet
 • 9. Orientering om vederlagsfri fysioterapi
 • 10. Orientering om Ældre- og Handicapudvalgets studieture til profilplejeboligenheder
 • 11. Drøftelse af forslag til årsplan for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2017
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter