Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af redegørelse for arbejdet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i perioden 2014-2017
  • 3. Drøftelse af budget 2018 for sundheds- og forebyggelsesområdet
  • 4. Orientering om varslede udsættelser august og september 2017
  • 5. Orientering om status på Kultur på recept
  • 6. Orientering om Silkeborg knækker cancer
  • 7. Generel orientering om kroniske lidelser og drøftelse af forebyggelsesindsatser
  • 8. Orientering om høringssvar til Region Midtjyllands sundhedsberedskabsplan
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter