Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af licitationsresultat for ombygning af Botilbuddet H. C. Branners Vej
 • 3. Orientering vedr. CTI implementeringstøtte
 • 4. Orientering om varslede udsættelser i november 2017
 • 5. Orientering om overført mindreforbrug fra 2016 til 2017 på bevilling 51 Social
 • 6. Orientering om forbrug af pladser på forsorgshjem § 110
 • 7. Drøftelse af økonomiske udfordringer på forsorgsområdet
 • 8. Orientering om ændring af procedure vedr. flytning uden samtykke
 • 9. Godkendelse af forslag til fordeling af Fælleslegat for værdige trængende i Silkeborg Kommune 2017 (Lukket punkt)
 • 10. Godkendelse af forslag til fordeling af Købmand Robert Jones og Hustru Adelaide Jones Mindelegat 2017 (Lukket punkt)
 • 11. Godkendelse af fordeling af aktivitetstilskud i henhold til Servicelovens § 79 for 2018
 • 12. Orientering vedr. søndagsåbent i Rosengårdcentret
 • 13. Orientering om status på handleplan om ensomhed
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter