Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Status på Fårvang Indsatser (Projekt Nærmiljø Fårvang version 2)
 • 3. Beslutning om projektforslag og finansiering af nyt nærmiljøprojekt
 • 4. Status og drøftelse vedrørende Knæk Cancer i Silkeborg 24. oktober 2017
 • 5. Navngivning af nyt rehabiliteringscenter
 • 6. Orientering om kommunal medfinansiering 2018
 • 7. Drøftelse af budget 2018
 • 8. Drøftelse af evaluering af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets arbejde i indeværende byrådsperiode
 • 9. Godkendelse af projektbeskrivelser til 1. runde af frikommuneforsøg
 • 10. Godkendelse af Rammeaftale 2018
 • 11. Indstilinger til Frivilligprisen 2017 (Lukket punkt)
 • 12. Godkendelse af indstilling til Frivilligprisen 2017
 • 13. Orientering om faste læger i botilbud for borgere med psykiske lidelser
 • 14. Orientering om Åben Ungerådgivning
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter