Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Aalekroen\, Julsøvænget 5

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af konstituering af formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget sommeren 2017
 • 3. Orientering om Strategi for tidlig indsats og forebyggelse på småbørnsområdet
 • 4. Godkendelse af budgetforslag 2018 - 2021 for bevilling 52 Sundhedsområdet
 • 5. Godkendelse af budgetforslag 2018 - 2021 for bevilling 56 Kommunal medfinansiering
 • 6. Godkendelse af input til anlægsbudget 2018 – 2021 for bevilling 52 Sundhedsområdet
 • 7. Drøftelse af budgetforslag 2018 for bevilling 51 Social, 53 Socialpsykiatri og 59 Social
 • 8. Godkendelse af input til anlægsbudget 2018 - 2021 for bevilling 53 Socialpsykiatri
 • 9. Drøftelse af forslag til udviklingsplan for hjemløseområdet 2017
 • 10. Drøftelse af investeringsforslag og businesscase vedrørende hjemløsestrategi
 • 11. Orientering om magtanvendelser i 2016 på handicap- og psykiatriområdet
 • 12. Orientering om varslede udsættelser i maj 2017
 • 13. Orientering om organisationsmodel for Socialafdelingen
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter