Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 53 Socialpsykiatri
 • 3. Godkendelse af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 51 Social service
 • 4. Godkendelse af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 59 Sociale institutioner
 • 5. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 53 Socialpsykiatri
 • 6. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 51 Social Service
 • 7. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 59 - Social Service - Institutioner
 • 8. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmål for bevilling 53 - Socialpsykiatri for 2016
 • 9. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 51 Social Service og bevilling 59 Social service - institutioner for 2016
 • 10. Orientering om afholdelse af møde med Udsatterådet
 • 11. Orientering vedr. varslede udsættelser i februar 2017
 • 12. Godkendelse af anvendelse af den særlige indsatspulje 2017
 • 13. Udvikling af udsatteområdet
 • 14. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projektet socialpsykiatrisk botilbud Ballelund
 • 15. Godkendelse af projekteringsbevilling til hovedtandklinik i Silkeborg
 • 16. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 52 Sundhedsområdet
 • 17. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 52 Sundhedsområdet
 • 18. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 52 Sundhedsområdet for 2016
 • 19. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering
 • 20. Godkendelse af anlægsregnskab - Mads Clausens Vej 11, Silkeborg
 • 21. Remstruplund - Servicearealer
 • 22. Valg af lokalområde og samarbejdspartnere til ny nærmiljøindsats (Lukket punkt)
 • 23. Orientering om møder mellem udvalgsformænd og ledelsen i Hospitalsenheden Midt
 • 24. Til orientering
 • 25. Underskriftsside

Samlede oversigter