Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialpsykiatri pr. 31. oktober 2017
 • 3. Budgetopfølgning for bevilling 51 Social service pr. 31. oktober 2017
 • 4. Budgetopfølgning for bevilling 59 Social service - institutioner pr. 31. oktober 2017
 • 5. Drøftelse af økonomiske udfordringer på forsorgsområdet
 • 6. Beslutning vedr. uddeling af §18-midler 2018
 • 7. Orientering om varslede udsættelser i oktober 2017
 • 8. Godkendelse af redegørelse for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets arbejde i byrådsperioden 2014-2017
 • 9. Godkendelse af forslag til samskabelsesproces om forebyggelse af ulighed i sundhed
 • 10. Godkendelse af modtager af Sundhedsprisen 2017
 • 11. Budgetopfølgning for bevilling 52 Sundhedsområdet pr. 31. oktober 2017
 • 12. Budgetopfølgning for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 31. oktober 2017
 • 13. Godkendelse af plan for udmøntning af tilskud fra Værdighedsmilliarden 2018
 • 14. Godkendelse af Silkeborg Kommunes sundhedsberedskabsplan 2018-2021
 • 15. Godkendelse af ansøgning til Sundhedsstyrelsen
 • 16. Til orientering
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter