Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset sal D

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Dialogmøde med MED-repræsentanter fra psykiatri- og misbrugsområdet vedrørende drøftelse af input til budget 2018-2021
  • 3. Dialogmøde mellem OmrådeMED Sundhed og Omsorg og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
  • 4. Dialogmøde mellem Seniorrådet og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
  • 5. Dialogmøde med Handicaprådet vedrørende drøftelse af input til budget 2018-2021 for psykiatri- og misbrugsområdet
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter