Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset - Lokale 1 og sal B

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Dialogmøde med Overgangs-MED for Socialpsykiatri og rusmiddel vedrørende drøftelse af budgetforslag 2018
  • 3. Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg vedrørende drøftelse af budget 2018
  • 4. Dialogmøde med Handicaprådet vedrørende drøftelse af budget 2018 for voksenhandicap-, psykiatri- og rusmiddelområdet
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter