Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Frivilligcentret og Mødestedet - Estrupsgade 4 I

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om Frivilligcentret og årsberetning 2016
  • 3. Orientering om driftstilsyn i 2016 i Socialpsykiatrien
  • 4. Drøftelse af bemærkninger til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018
  • 5. Drøftelse af tidlig indsats
  • 6. Drøftelse af sundhedsindsatser for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
  • 7. Godkendelse af status og handleplan for Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken 2017-2018
  • 8. Drøftelse af udviklingen i økonomien for hjælpemiddelprodukterne 2014-2016
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter