Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Headspace\, Nørregade 7\, Herning

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Forslag til finansiering af merudgift til etablering af Puls Bo på Ballelund Plejecenter ifm. ombygning
  • 3. Drøftelse af udkast til høringssvar på Psykiatriplan 2017
  • 4. Orientering om organisatoriske ændringer i Silkeborg Kommune
  • 5. Orientering om lancering af Min Sag
  • 6. Orientering vedr. varslede udsættelser i januar 2017
  • 7. Orientering om tilsynsrapport, Forsorgstilbuddet Borgergade
  • 8. Orientering om dagsorden for besøg hos headspace Herning
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter