Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 (M0022)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af handleplan for sundhedsindsatser for borgere
 • 3. Budgetopfølgning for bevilling 52 Sundhedsområdet pr. 30. juni 2017
 • 4. Budgetopfølgning for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 30. juni 2017
 • 5. Godkendelse af Samarbejdsaftale om infektionshygiejne
 • 6. Drøftelse af budget 2018 for bevilling 52 Sundhedsområdet
 • 7. Drøftelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets forberedelse af byrådets budgetseminar
 • 8. Orientering om rapport vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • 9. Orientering og drøftelse vedr. Knæk Cancer på torvet i Silkeborg
 • 10. Budgetopfølgning for bevilling 51 Social service pr. 30. juni 2017
 • 11. Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialpsykiatri pr. 30. juni 2017
 • 12. Budgetopfølgning for bevilling 59 Social service - institutioner pr. 30. juni 2017
 • 13. Drøftelse af deltagelse i frikommuneforsøg vedrørende tilkøbsydelser (SEL §§ 83 og 85)
 • 14. Orientering om varslede udsættelser juni og juli 2017
 • 15. Orientering om satspuljeprojekt om koordineret jobrettet indsats for unge med psykiske handicap
 • 16. Orientering om status på frikommuneforsøg, 2. runde
 • 17. Orientering om revisionsberetning 2016
 • 18. Orientering om projekt Flere skal med
 • 19. Orientering om status på flygtningeindsatsen juli 2017
 • 20. Til orientering
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter