Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Hjælpemiddelcentret\, Mads Clausens Vej 11 - Mødelokale 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Besøg på Hjælpemiddelcentret
 • 3. Drøftelse af forebyggelsesprojekt på 0-6 års området og stillingtagen til medfinansiering
 • 4. Orientering om Anke- og klagestatistik 2016 - Beskæftigelsesafdelingen
 • 5. Orientering om status på flygtningeindsatsen
 • 6. Drøftelse af udviklingen i økonomien for hjælpemiddelprodukterne 2014-2016
 • 7. Budgetopfølgning for bevilling 52 Sundhedsområdet pr. 31. marts 2017
 • 8. Budgetopfølgning for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 31. marts 2017
 • 9. Drøftelse af bevillingsmål 2018 for bevilling 52 - Sundhedsområdet
 • 10. Remstruplund - godkendelse af licitationsresultat
 • 11. Aktivitetscenter Sorringhus - ændring af vedtægter
 • 12. Orientering om kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner
 • 13. Orientering om ændring af forløbsprogrammer til forebyggelsestilbud
 • 14. Orientering om ændringer i den kommunale medfinansiering
 • 15. Orientering om status på utilsigtede hændelser
 • 16. Orientering om klagestatistik 2016 - Handicap- og Psykiatriafdelingen samt Sundheds- og Omsorgsafdelingen
 • 17. Budgetopfølgning for bevilling 51 Social pr. 31. marts 2017
 • 18. Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialpsykiatri pr. 31. marts 2017
 • 19. Budgetopfølgning for bevilling 59 Social pr. 31. marts 2017
 • 20. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bevillingsmål for bevilling 51 + 59 (Social) og 53 (Socialpsykiatri) til budget 2018
 • 21. Godkendelse af navn til Puls Bo og nyt socialpsykiatrisk botilbud i det tidligere Ballelund Plejecenter
 • 22. Godkendelse af byggeprogram mv. for etablering af Puls Bo og nyt socialpsykiatrisk botilbud på Ballelund Plejecenter
 • 23. Godkendelse af tidsplan for tildeling af §18 midler
 • 24. Godkendelse af fordeling af midler fra den særlige indsatspulje
 • 25. Orientering om status på frikommuneforsøg, 1. runde
 • 26. Drøftelse af forslag til frikommuneforsøg, 2. runde
 • 27. Orientering om varslede udsættelser i marts og april 2017
 • 28. Orientering om afrapportering af anvendte §18 midler 2016
 • 29. Til orientering
 • 30. Underskriftsside

Samlede oversigter