Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D 116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om ny placering af statuen af Drewsen
 • 3. Drøftelse af opsætning af skilte med navn på broer
 • 4. Drøftelse af ansøgning om puljestøtte til projekter indenfor kollektiv bustrafik
 • 5. Drøftelse af brugen af op- og nedkørselsrampe til Torvecenteret til afvikling af trafik på Cristian 8.s Vej
 • 6. Godkendelse af Cykelhandlingsplanen 2017
 • 7. Beslutning om optagelse af privat fællesvej Kalmarvej som offentlig vej
 • 8. Beslutning om nedlæggelse af en del af den offentlige vej Rosenørns Allé, der opretholdes som privat fællesvej
 • 9. Beslutning om nedlæggelse af den offentlige vej Dommerparken i Kjellerup, der opretholdes som privat fællesvej
 • 10. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 11. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 12. Lukket Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 13. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter