Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D 116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af konstituering af formand sommeren 2017
 • 3. Endelig godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2017
 • 4. Godkendelse af økonomi vedrørende Campus Bindslevs Plads - udearealer/byrum
 • 5. Beslutning om pegevejviser på Torvet i Kjellerup
 • 6. Beslutning om fortsat delvis gratis parkering i Silkeborg midtby
 • 7. Drøftelse af forslag til budget 2018-2021 for bevilling 24 Kollektiv trafik
 • 8. Drøftelse af forslag til budget 2018-2021 for bevilling 25 Veje
 • 9. Drøftelse af forslag til budget 2018-2021 for bevilling 28 Entreprenøropgaver
 • 10. Godkendelse af input til anlægsbudget 2018 – 2021 for bevilling 25 Veje
 • 11. Drøftelse af busbetjening af uddannelsesinstitutioner
 • 12. Orientering vedrørende Ildfestregatta 2017
 • 13. Orientering om fredning af Dalene ved Resenbro
 • 14. Orientering om lastbilers parkering i by og industri områder
 • 15. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter