Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D 116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om reduktion i antallet af parkeringspladser ved Borgergade og Sølystvej
 • 3. Beslutning om nedlæggelse af en privat fællesvej imellem Bødkersmindevej 16 og Prangervej 13
 • 4. Godkendelse af udkast til reviderede retningslinjer for udeservering og brug af offentlige vejarealer
 • 5. Godkendelse af driftsaftale for parkeringskælder Torvet
 • 6. Godkendelse af at Trafiksikkerhedsplanen sendes i høring
 • 7. Godkendelse af udvælgelsesmodel i Cykelhandlingsplanen
 • 8. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 24 Kollektiv Trafik, 25 Veje og 28 Entreprenøropgaver
 • 9. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 24 Kollektiv Trafik for 2016
 • 10. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 24 Kollektiv Trafik
 • 11. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 25 Veje for 2016
 • 12. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 25 Veje
 • 13. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 28 Entreprenøropgaver for 2016
 • 14. Godkendelse af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 28 Entreprenøropgaver
 • 15. Godkendelse af sammendrag af 6 anlægsregnskaber for Teknik og Miljøafdelingen på bevilling 25 Veje
 • 16. Godkendelse af anlægsregnskab for Cykelstier i Funder Kirkeby
 • 17. Godkendelse af anlægsregnskab for Sejling Hedevej, vest
 • 18. Godkendelse af anlægsregnskab for forlægning af Øster Bordingvej
 • 19. Godkendelse af anlægsregnskab for Silkeborg Trafiksikkerhedsby
 • 20. Godkendelse af anlægsregnskab for kabellægning luftledninger og renovering af berørte fortove 2014-2015
 • 21. Godkendelse af anlægsregnskab for mindre anlægsarbejder inden for vejområdet 2016
 • 22. Orientering om ny Aftale til ny taxilov
 • 23. Orientering om midlertidige byrumsmøbler i Tværgade
 • 24. Lukket (Lukket punkt)
 • 25. Til orientering
 • 26. Underskriftsside

Samlede oversigter