Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D 116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om hastighed på ringvejen i Silkeborg
 • 3. Godkendelse af reviderede retningslinjer for torvehandel
 • 4. Godkendelse af ansøgning fra "Pulje til forebyggelse af højresvingsulykker"
 • 5. Beslutning om ansøgning om tilskud fra "Pulje til fremme af cyklisme" 2017
 • 6. Budgetopfølgning for bevilling 24 Kollektiv trafik pr. 30. juni 2017
 • 7. Budgetopfølgning for bevilling 25 Veje pr. 30. juni 2017
 • 8. Budgetopfølgning for bevilling 28 Entreprenøropgaver pr. 30. juni 2017
 • 9. Godkendelse af høringssvar til Midttrafiks forslag til budget 2018
 • 10. Beslutning om evt. overtagelse af regionale busruter
 • 11. Ekspropriation til solenergianlæg ved Sejling Hede. Orientering om Taksationskommissionens kendelser.
 • 12. Beslutning vedr. valg af opgaver til prisafprøvning i 2017 af driftsopgaver i Teknik og Miljø
 • 13. Orientering om prisafprøvningsopgaven i 2016, revneforsegling
 • 14. Orientering om forundersøgelse af ny midtjysk motorvej
 • 15. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter