Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C 118 Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for bevilling 24 Kollektiv trafik pr. 31. oktober 2017
 • 3. Budgetopfølgning for bevilling 25 Veje pr. 31. oktober 2017
 • 4. Budgetopfølgning for bevilling 28 Entreprenøropgaver pr. 31. oktober 2017
 • 5. Drøftelse af busbetjening af uddannelsesinstitutioner
 • 6. Drøftelse af dispensation for Torveregulativ
 • 7. Drøftelse af parkeringsforbudszonen i Silkeborg midtby
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til Søtorvet
 • 9. Godkendelse af VVM-redegørelse med linjeføringer for Drewsensvej Vest
 • 10. Beslutning om optagelse af Astrid Lindgrens Vej som offentlig vej
 • 11. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 12. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 13. Udvalgets arbejde 2014-2017 (Lukket punkt)
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter