Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D 116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Beslutning om opdeling af en del af Bindslevs plads i ejerlejligheder
  • 3. Beslutning om vejnavn ifm. lokalplan 10-027, stadiongrunden i sydbyen, Silkeborg
  • 4. Beslutning om gennemførelse af foranstaltninger til vandløbsrestaureringer
  • 5. Godkendelse af proces for fremtidig placering af Drewsen
  • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til forbedring af de trafikale forhold på Ansvej.
  • 7. Orientering om renovering af Ringvejen i Silkeborg
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside
  • 10. Beslutning om tilkøb af optioner på billetkontrol, og Midttrafiks opsigelse af billetkontrol i Silkeborg

Samlede oversigter