Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D 116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af nedlæggelse af privat fællesvej over Engesvangvej 37b, Kragelund, Silkeborg
  • 3. Godkendelse af forslag til skiltning af "Silkeborg" langs motorvejen
  • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til cykelsti Gjessøvej
  • 5. Beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal (Lukket punkt)
  • 6. Beslutning om nedlæggelse af en del af den offentlige vej Frichsvej og den offentlige sti Frichsstien, Silkeborg (Lukket punkt)
  • 7. Beslutning om erhvervelse af arealer, spildevandstillæg 13 (Lukket punkt)
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter