Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C 226

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med Torvehandlerne og handelSilkeborg
 • 3. Beslutning om tidsbegrænset parkering på "Andetorv", Ansvej
 • 4. Beslutning om hastighed på ringvejen i Silkeborg
 • 5. Beslutning om hastighed gennem Lysbro
 • 6. Godkendelse af reviderede retningslinjer for udeservering og brug af offentlige vejarealer
 • 7. Drøftelse af forslag til forskønnelse af rundkørsler i Silkeborg Kommune
 • 8. Orientering om status for Nordskovvej
 • 9. Budgetopfølgning for bevilling 24 Kollektiv trafik pr. 31. marts 2017
 • 10. Budgetopfølgning for bevilling 25 Veje pr. 31. marts 2017
 • 11. Budgetopfølgning for bevilling 28 Entreprenøropgaver pr. 31. marts 2017
 • 12. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 13. Lukket ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter