Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C 226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af etablering af 1-lys højresvingspil mod Langebro i krydset Christian 8.s Vej - Østergade
 • 3. Godkendelse af realisering af bygrænsehelle ved indkørsel til Voel
 • 4. Godkendelse af de trafikale forhold i skitseforslaget for nye byrum på Bindslevs Plads i Silkeborg
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelse vedrørende veje mv. i 2017
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2017
 • 7. Drøftelse af forslag om nedlæggelse af rute 913X
 • 8. Drøftelse af busbetjening af oplandet til Silkeborg - herunder Thorning
 • 9. Drøftelse af betjening af Grauballe med kollektiv trafik
 • 10. Orientering om Banedanmarks forundersøgelse af Opgradering af overkørsel i Silkeborg
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter