Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D 116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Udpegning af repræsentant til deltagelse i ekspropriationskommissionens besigtigelse 25. oktober 2017 af nærhedsgener ved Silkeborgmotorvejen
  • 3. Drøftelse af trafikstøj i Skægkær
  • 4. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 5. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter