Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D118

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsordenen
 • 2. Gensidig præsentation af udvalgets medlemmer
 • 3. Godkendelse af forretningsorden for Arbejdsmarkedsudvalget
 • 4. Drøftelse af overlevering fra det tidligere Arbejdsmarkedsudvalg
 • 5. Orientering om introduktion til Arbejdsmarkedsudvalgets ansvars- og opgaveområder
 • 6. Beslutning om proces for udvælgelse af medlemmer til Integrationsrådet for 2018
 • 7. Orientering om værdier, tilgange og målgrupper på beskæftigelsesområdet
 • 8. Drøftelse af udvalgets årsplan 2018
 • 9. Drøftelse af risikoanalyse af budget 2018 for arbejdsmarkedsområdet
 • 10. Til orientering
 • 11. Underskriftsside

Samlede oversigter