Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D118

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om Ydelsescentrets opgaver
 • 3. Drøftelse af muligheder for at fremme flere praktikpladser
 • 4. Godkendelse af reorganisering af 'Sammen om Silkeborg'
 • 5. Orientering om status på det socialøkonomiske område marts 2018
 • 6. Orientering om borgertilfredshedsundersøgelse i Ydelsescentret
 • 7. Orientering om decisionsskrivelser vedrørende revisionsberetningen for 2016
 • 8. Orientering om Beskæftigelsesafdelingens kontrolindsats
 • 9. Orientering om status vedrørende bevillingsmål om flere i erhvervsuddannelse
 • 10. Orientering om Sprogcenter Midts årsberetning 2017
 • 11. Orientering om regeringens ghettoplan
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter