Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D118, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af indstilling til KKR om etablering af institution og skoler for den forberedende grunduddannelse
  • 3. Til orientering
  • 4. Underskriftsside

Samlede oversigter