Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
d118

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Fastlæggelse af politisk vision for beskæftigelsesindsatsen
  • 3. Godkendelse af investering i styrket indsats på ledighedsydelses- og fleksjobområdet
  • 4. Drøftelse af aktivering
  • 5. Drøftelse af fremme af social ansvarlighed gennem kommunens indkøb
  • 6. Orientering om initiativer vedrørende bevillingsmål om flere i erhvervsuddannelse
  • 7. Orientering om brancheorienteret indsats
  • 8. Orientering om evaluering af psykologordning
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter