Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C120

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Målopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalgets mål pr. 31.10.2018
 • 3. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr. 31.10.2018
 • 4. Godkendelse af forlængelse og udvidelse af investeringer på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet
 • 5. Godkendelse af investering i en tværgående casemanager-indsats
 • 6. Godkendelse af sammensætning af Integrationsrådet
 • 7. Drøftelse af inspiration fra Jobcamp 2018
 • 8. Drøftelse af studietur i 2019
 • 9. Orientering om aftale vedrørende sanktioner
 • 10. Orientering om rådighedsafprøvning i Beskæftigelsesafdelingen
 • 11. Orientering om status på virksomhedsstrategi
 • 12. Orientering om status på det socialøkonomiske område november 2018
 • 13. Orientering om flygtningeindsatsen november 2018
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter