Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
c121

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af vision for beskæftigelsespolitik
 • 3. Godkendelse af videre proces med beskæftigelsespolitik
 • 4. Planstrategi 2040 til orientering
 • 5. Drøftelse af Bevæg Dig For Livet
 • 6. Målopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget mål pr. 31.7.2018
 • 7. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr. 31.7.2018
 • 8. Godkendelse af handlingsplan på sygedagpengeområdet
 • 9. Godkendelse af forslag til veteranstrategi og veterankoordinator
 • 10. Orientering om tidlig aktivering
 • 11. Orientering om flygtningeindsatsen august 2018
 • 12. Orientering om aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats
 • 13. Orientering om ophør af investering på kontanthjælpsområdet
 • 14. Orientering om projekt under den sociale kapitalfond
 • 15. Orientering om LIS rapport september 2018
 • 16. Til orientering
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter