Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D118

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om jobrehabilitering og integration
 • 3. Godkendelse af udvalgsaftale og budgetforslag
 • 4. Godkendelse af en justeret bevillingsstruktur
 • 5. Orientering om beskæftigelsesministerens mål for 2019
 • 6. Drøftelse af bevillingsmål 2019
 • 7. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til ny FGU-institution
 • 8. Orientering om temamøde med Ungestrategiudvalget og drøftelse af perspektiver på en enkel indgang
 • 9. Drøftelse af ny beskæftigelsespolitik
 • 10. Til orientering
 • 11. Underskriftsside

Samlede oversigter