Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D118

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om sygedagpenge og jobafklaring
  • 3. Drøftelse af proces for beskæftigelsesmål 2019
  • 4. Drøftelse af principper for udarbejdelse af politik og strategier på beskæftigelsesområdet
  • 5. Drøftelse af Silkeborg Kommunes uddannelsesklausuler
  • 6. Orientering om forberedende grunduddannelse
  • 7. Kriterier for tildeling af CSR og SØV pris 2018
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter