Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Ungeguiden, papirfabrikken

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om uddannelseshjælp og UU
 • 3. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 61, 66, 67 og 69 for 2017
 • 4. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 61 Arbejdsmarked - service
 • 5. Orientering om regnskab for 2017 på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
 • 6. Orientering om regnskab for 2017 på bevilling 67 Sociale overførsler
 • 7. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner
 • 8. Godkendelse af opfølgning på investeringer på beskæftigelsesområdet
 • 9. Godkendelse af proces for bevillingsmål 2019
 • 10. Godkendelse af proces for ny beskæftigelsespolitik
 • 11. Godkendelse af organisering af arbejdet med FGU
 • 12. Orientering om status på flygtningeindsatsen februar 2018
 • 13. Orientering om henvendelse fra beskæftigelsesministeren om jobsamtaler
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter