Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D118

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om Ungestrategiudvalgets arbejde og anbefalinger
  • 3. Godkendelse af mødeplan 2019 for Arbejdsmarkedsudvalget
  • 4. Godkendelse af strategisk pejlemærke for beskæftigelsesindsatsen
  • 5. Orientering om LISES foreløbige forskningsresultater
  • 6. Orientering om dialogmøde med Integrationrådet
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter