Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
c121

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af budget 2019
 • 3. Godkendelse af vision for beskæftigelsesindsatsen
 • 4. Godkendelse af forankring af personlige jobformidlere
 • 5. Godkendelse af investeringsprojekt på flygtningeområdet
 • 6. Godkendelse af revisionsberetningerne for 2017
 • 7. Drøftelse af BDO servicetjeck på sygedagpengeområdet
 • 8. Drøftelse af udspil om den nære psykiatri i Midtjylland
 • 9. Orientering om præcision af regler vedrørende ressourceforløb og førtidspension
 • 10. Orientering om udbetaling af kommunal beskæftigelsesbonus
 • 11. Dialogmøde med OmrådeMed
 • 12. Godkendelse af bevillingsmål 2019
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter