Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D118

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopføglning for Arbejdsmarkedsudvalget pr. 31.3.2018
 • 3. Målopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget mål pr. 31.3.2018
 • 4. Orientering om sygedagpengeområdet
 • 5. Godkendelse af proces for beskæftigelsespolitik
 • 6. Godkendelse af udvidelse af fastholdelsesmentor-ordning
 • 7. Godkendelse af initiativer til at fremme praktikpladser og social ansvarlighed
 • 8. Godkendelse af ansøgning om Integrations- og beskæftigelsesambassadør
 • 9. Orientering om status og godkendelse af igangsættelse af den boligsociale helhedsplan i områderne Lupinvej/Resedavej
 • 10. Drøftelse af medarbejdernes input til bevillingsmål 2019 og den videre målproces
 • 11. Orientering om LOs jobcenter-indeks
 • 12. Orientering om brev fra beskæftigelsesministeren vedrørende aktiv indsats for a-dagpengemodtagere
 • 13. Orientering om flygtningeindsatsen april 2018
 • 14. Orientering om nedjustering af landstallet for tilkomne ansylansøgere
 • 15. Orientering om rummelig uge
 • 16. Orientering om Anke- og klagestatistik 2017 - Beskæftigelsesafdelingen
 • 17. Orientering om LIS rapport
 • 18. Orientering om økonomi på beskæftigelsesområdet
 • 19. Orientering om jobparate og erhverv
 • 20. Til orientering
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter