Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 31 juli 2018
 • 3. Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 31. juli 2018
 • 4. Orientering om fordelingen af budgettet til centrale aktiviteter på Bevilling 41 - Skoler i budgetforslag 2019
 • 5. Orientering om skolebestyrelsernes høringssvar til budget 2019
 • 6. Godkendelse af flytning af pulje til forpligtende samarbejder
 • 7. Godkendelse af at den selvejende institution Blæksprutten overgår til at blive kommunal
 • 8. Godkendelse af fremrykning og anlægsbevilling til renovering af daginstitutioner i Kjellerup
 • 9. Godkendelse af indstilling om placering af ny daginstitution i Sejs skoledistrikt
 • 10. Drøftelse af muligheder for konvertering af ledige børnehavepladser til vuggestuepladser
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til midlertidige pladser i Gødvadområdet
 • 12. Drøftelse af tilførelse på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
 • 13. Orientering om status for implementering af ny dagtilbudslov
 • 14. Orientering og brugertilfredshedsundersøgelse i sundhedsplejen
 • 15. Drøftelse af Bevæg Dig For Livet
 • 16. Takster for Socialtilsyn Midt 2019
 • 17. Godkendelse af Rammeaftale 2019-20 for det specialiserede socialområde
 • 18. Orientering om Planstrategi 2040
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter