Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af Planstrategi 2040
  • 3. Til orientering
  • 4. Underskriftsside

Samlede oversigter