Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om etablering af eksperimenterende læringsmiljøer på 3 skoler
 • 3. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til fremtidens læringsmiljøer
 • 4. Orientering om genhusning grundet modernisering af Trekløverskolen, afd. Kjellerup
 • 5. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Trekløverskolen, afd. Kjellerup
 • 6. Godkendelse af projekteringsbevilling til ny Dybkærskole
 • 7. Orientering om nye nationale tiltag på folkeskoleområdet
 • 8. Orientering om igangsætning af områdestudie i Hvinningdal
 • 9. Orientering om status vedrørende bevillingsmål om flere i erhvervsuddannelse
 • 10. Behandling af anmodning fra Jarl Gorridsen, Helga Sandorf Jacobsen og Susanne Jakobsen om minimering af centralt initierede og lokalt initierede projekter
 • 11. Behandling af anmodning fra Jarl Gorridsen, Helga Sandorf Jacobsen og Susanne Jakobsen om prioritering af ikke forbrugte driftsmidler 2018
 • 12. Orientering om satspuljemidler til afprøvning af en fremskudt regional funktion i Børne- og Ungdomspsykiatrien omkring angst og depression og skolevægring
 • 13. Orientering om den socialfaglige metode De Utrolige År
 • 14. Orientering om veteranstrategi og veterankoordinator
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter