Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om møde i kommunepartnerskabet Fablab@SCHOOLdk
 • 3. Orientering om nye nationale tiltag på folkeskoleområdet
 • 4. Orientering om Erhvervsuddannelsesmesse 2018
 • 5. Orientering om ToolCamp Silkeborg
 • 6. Orientering om evaluering af IT-strategien på 0-18 årsområdet
 • 7. Orientering om status for Trivsel på Tværs
 • 8. Godkendelse af indstilling om udarbejdelse af plan for nyt daginstitutionsbyggeri i Kjellerup
 • 9. Godkendelse af udmøntning af budgetforliget på dagtilbudsområdet
 • 10. Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
 • 11. Orientering om omgørelsesprocenten i 2017 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service
 • 12. Drøftelse af forslag til årsplan for Børne- og Ungeudvalget 2019
 • 13. Budgetopfølgning Børne- og Ungeudvalget pr. 31. oktober 2018
 • 14. Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 31. oktober 2018
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter