Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af udvalgsaftale for Børne- og Ungeudvalget 2019
 • 3. Orientering om fremtidens læringsmiljøer
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til projekter for fremtidens læringsmiljøer, kapacitetstilpasning, renovering og finansiering af udgifter til genhusning
 • 5. Orientering om videre arbejde med udvikling af det specialiserede område
 • 6. Drøftelse af henvendelse fra Gødvadskolens bestyrelse vedr. tanker omkring helhedsplan for Gødvad
 • 7. Godkendelse af nye retningslinjer for lån af skolelokaler
 • 8. Orientering om Aula
 • 9. Orientering om indhold i ny dagtilbudslov
 • 10. Orientering om utilsigtede hændelser i 2017 i Silkeborg Kommune
 • 11. Godkendelse af forhøjelse af anlægsprojekt vedr. Solbo
 • 12. Konstituering af formand i sommeren 2018
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter