Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om antimobbestrategi
  • 3. Drøftelse af undersøgelse af Silkeborg Kommunes udgifter pr. elev i forhold til landsgennemsnit
  • 4. Godkendelse af anlægsregnskab for modernisering af Dybkær Specialskole
  • 5. Beslutning af øget fleksibilitet i feriepasning
  • 6. Drøftelse af undersøgelse af forventet udgift ved løft af dagtilbudsområdet
  • 7. Orientering om Minding the Baby
  • 8. Godkendelse af forslag til årsplan for Børne- og Ungeudvalget i 2018
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter