Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af justering af indsatser på det specialiserede område
 • 3. Godkendelse af Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2016-17
 • 4. Principiel drøftelse af kommunale dagtilbudspladser til 0-2 årige
 • 5. Orientering om Trivsel på Tværs
 • 6. Orientering om sammenhænge i overgange mellem dagtilbud og skoler
 • 7. Orientering om opstart helhedsplaner i Gødvad- og Sejs-Svejbækområdet
 • 8. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 41 Skoler
 • 9. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
 • 10. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
 • 11. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 47 Sociale overførsler
 • 12. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 49 Familiesektionen - institutioner
 • 13. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt
 • 14. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for Børne- og Ungeudvalget for 2017
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter