Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Værestedet "Friheden", Søndergade 20 B og C, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om plan for implementering af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud
 • 3. Godkendelse af en justering af dagtilbudsstrukturen med henblik på at styrke specialområdet
 • 4. Godkendelse af takster for kombinationstilbud og deltidsmodul i dagplejen
 • 5. Beslutning om 0-2 års tilbud i børnehaver med overskydende kapacitet
 • 6. Orientering om midler fra Socialstyrelsen til forsøg med fokuseret sundhedspleje i dagtilbud
 • 7. Godkendelse af mødeplan 2019 for Børne- og Ungeudvalget
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Funder-Kragelund Skole, afd. Kragelund
 • 9. Godkendelse af det videre arbejde med udvikling af det specialiserede område
 • 10. Godkendelse af udmøntning af budgetforliget på skoleområdet
 • 11. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til fremtidens læringsmiljøer
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter