Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D 116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af administrative opgaver på skolerne
 • 3. Drøftelse af henvendelse fra Hvinningdalskolens bestyrelse vedr. erstatningsbyggeri på Hvinningdalskolen
 • 4. Orientering om status på pulje og program til løft af det faglige niveau på Thorning Skole
 • 5. Orientering om Brugerportalsinitiativet og læringsplatformen MeeBook
 • 6. Drøftelse af decisionsskrivelse fra Socialministeriet vedrørende revision af 2016
 • 7. Drøftelse af revision for Børne- og Familieafdelingens området for 2017
 • 8. Drøftelse af udspil om den nære psykiatri i Midtjylland
 • 9. Drøftelse af rammer for Børne- og Ungeudvalgets møder
 • 10. Til orientering
 • 11. Underskriftsside

Samlede oversigter