Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om styring og effektivisering i Familierådgivningen
 • 3. Drøftelse af konsekvenser ved regeringens oplæg til ghettoplan
 • 4. Orientering om status og godkendelse af igangsættelse vedrørende den boligsociale helhedsplan i områderne Lupinvej/Resedavej og Arendalsvej
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til daginstitutionspladser i Sejs, Funder og Balle/Hvinningdal/Buskelund
 • 6. Godkendelse af Årsrapport 2017 for Socialtilsyn Midt
 • 7. Godkendelse af nedsættelse af idé- og programudvalg for ny Dybkærskole
 • 8. Orientering om elevtalsprognosen
 • 9. Orientering om forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet 2018
 • 10. Budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 31 marts 2018
 • 11. Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr 31 marts 2018
 • 12. Indledende drøftelse af mål for budget 2019
 • 13. Dialogmøde med Handicaprådet
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter