Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af forretningsorden for Børne- og Ungeudvalget
  • 3. Orientering om introduktion til Børne- og Ungeudvalgets ansvars- og opgaveområder
  • 4. Drøftelse af forslag til årsplan for Børne- og Ungeudvalget i 2018
  • 5. Beslutning om igangsættelse af undersøgelse om dagtilbudområdets nomering i forhold til landsgennemsnittet
  • 6. Beslutning om igangsættelse af undersøgelse af skoleområdets udgift pr. elev i forhold til landsgennemsnittet
  • 7. Beslutning om gennemførelse af forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet foråret 2018
  • 8. Orientering om Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2017
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter