Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af input til anlægsbudget 2019 - 2022 for bevilling 41 Skoler
  • 3. Godkendelse af input til anlægsbudget 2019 – 2022 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
  • 4. Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 41 Skoler
  • 5. Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
  • 6. Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt
  • 7. Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov og bevilling 47 Sociale overførsler
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter