Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering fra Danske Skoleelever vedr. politisk oplæg
 • 3. Orientering om sundhedsplejens tilbud
 • 4. Godkendelse af øget mulighed for flytning mellem dagtilbud
 • 5. Orientering om befolkningsprognosen 2018 for 0-6 års området
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer på dagtilbudsområdet i 2018
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af køkkenet i Askehuset i 2018
 • 8. Orientering om procedure for ændring af bygninger og udearealer på skolerne i Silkeborg Kommune
 • 9. Indstilling til deltagelse i KL partnerskab
 • 10. Drøftelse af pejlemærker for Rammeaftale 2019-2020
 • 11. Orientering om status for bevillingsmål om flere i erhvervsuddannelse
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter