Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling vedr. Solbo
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til projekter for fremtidens læringsmiljøer, kapacitetstilpasning, renovering og finansiering af udgifter til genhusning
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til diverse aktivitetsændringer af bygninger
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling inden for handicapområdet
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi
 • 8. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 31-003 for et område til udstillings- og formidlingsformål ved Lille Amerika 19, Gjern
 • 9. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk
 • 10. Godkendelse af miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 13 og forslag til lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk
 • 11. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-018 erhvervsområde mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupvej, Gødvad
 • 12. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-022 for et boligområde ved Nordre Højmarksvej i Balle
 • 13. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til en delvis ophævelse af lokalplan 83 Landsbylokalplan for Vinding
 • 14. Godkendelse af forslag til lokalplan 40-007 for et boligområde med kombineret åben-lav og tæt-lav bebyggelse i forlængelse af Magnolievej i Salten
 • 15. Godkendelse af forslag til tillæg 31 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 16. Orientering om antal lokalplaner, endeligt vedtaget i byråd og udvalg i perioden 1.1.2016 til 25.05.2018
 • 17. Godkendelse af skema B mv. - 60 boliger på Bredhøjvej 14d, 8600 Silkeborg
 • 18. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 30 familieboliger på Tusindfryd i Gødvad Enge
 • 19. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af familieboliger, Lindevænget i Silkeborg
 • 20. Godkendelse af anlægstilskud til Ans Idræts- og Kulturcenter
 • 21. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til ny FGU-institution
 • 22. Beslutning om principper for etablering af multiarena eller svømmecenter på Søholt
 • 23. Orientering om samlet masterplan for søfront og havn (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Underskriftsside

Samlede oversigter