Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2016-17
 • 4. Godkendelse af fastsættelse af egenbetaling for servicepakker mv. i forbindelse med ophold i botilbud
 • 5. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 13-019 for Erhvervskorridoren i Gødvad
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 31-003 for et område til udstillings- og formidlingsformål ved Lille Amerika 19, Gjern
 • 7. Godkendelse af byggemodningspulje til undersøgelser, færdiggørelser, adhoc mv. for 2018
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af arealet Stadion Allé 16
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt boligområde ved Gudenåskrænten, Gødvad By
 • 10. Godkendelse af sammendrag af 5 anlægsregnskaber for bevilling 82 Planlægning og Byggemodning
 • 11. Godkendelse af 16 anlægsregnskaber
 • 12. Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
 • 13. Godkendelse af Regnskab 2017 for Midtjysk Brand & Redning
 • 14. Behandling af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab 2017
 • 15. Orientering om justeret ejerstrategi for Silkeborg Forsyning A/S
 • 16. Behandling af anmodning fra Enhedslisten om drøftelse af Silkeborg Forsynings ejerstrategi
 • 17. Godkendelse af deponering af provenu ved salg af HMN Naturgas A/S
 • 18. Beslutning om College 360 skal delvis fritages for betaling af ejendomsskat
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Økonomisag (Lukket punkt)
 • 25. Underskriftsside

Samlede oversigter